הצהרת פרטיות

פורטל ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ יחד עם רואה חשבון בחדרה (מומלץ מאד), הינם מחויבים לשמירה על פרטיותך ושקידה על פיתוח טכנולוגיה אשר תקנה לך חווית גלישה עוצמתית ובטוחה. הצהרת אבטחה זו חלה על אתר הפורטל ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ ומפקחת על איסוף מידע ושימוש בו. בשימוש באתר הפורטל ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ, אתה מסכים לתנאים המופיעים בהצהרה זו.

אוסף של פרטיך האישיים

ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ אוסף פרטי זיהוי אישיים, כגון כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמך, כתובת מגורים/עבודה או מספר הטלפון שלך. כמו כן, ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ אוסף מידע דמוגרפי אנונימי, אשר אינו ייחודי לך, כגון המיקוד שלך, גילך, מגדרך, העדפותיך, ותחומי עניינך.

בנוסף, ישנו מידע בנוגע למרכיבי חומרת ותוכנת המחשב שלך הנאספים באופן אוטומטי ע"י ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ. מידע זה עשוי להכיל את כתובת ה – IP שלך, סוג הדפדפן, שמות אתרים/משתמשים, זמני גישה והתייחסויות לכתובת אתרים אחרים. מידע זה ימצא בשימוש אתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ לשם הפעלת השירות, לבקרת האיכות של השירות ובכדי לספק סטטיסטיקות כלליות בנוגע לשימוש באתר הפורטל ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ.

אנא קח בחשבון כי במידה ותסגיר באופן ישיר מידע אישי מזהה, או מידע אישי רגיש כלשהו דרך הערוצים הפומביים באתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ, מידע זה עלול להאסף ולהיות בשימושם של אחרים. *הערה: ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ אינו קורא תקשורת פרטית מקוונת.

ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ ממליץ בחום לסקור את הצהרות הפרטיות של אתרים אליהם אתה מצרף קישור מאתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ כך שתוכל להבין כיצד אתרים אלו אוספים, משתמשים ומשתפים אחרים במידע שלך. אתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ אינו אחראי על הצהרות הפרטיות באתרים הממוקמים מחוץ לספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ וכן משפחת האתרים של ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ.

שימוש בפרטיך האישיים

ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ אוסף ומשתמש בפרטיך האישיים בכדי לתפעל את אתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ ובכדי לספק את השירותים שביקשת. ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ משתמש גם בפרטי הזיהוי האישי שלך בכדי להודיע לך על מוצרים ושירותים נוספים העומדים לרשותך באתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ ונספחיו. ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ עשוי גם ליצור עמך קשר באמצעות סקרים בכדי לבצע מחקר אודות דעותיך בנוגע לשירותים הנוכחיים או שירותים פוטנציאליים חדשים העשויים להיות מוצעים לך בעתיד.

ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ אינו מוכר, משכיר, או מחכיר את רשימות לקוחותיו לגורמים מצד שלישי. ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ עשוי, מפעם לפעם, ליצור עמך קשר בשם של שותפים עסקיים חיצוניים אודות הצעות מסוימות העשויים לעניין אותך. במקרים אלו, פרטי הזיהוי האישיים היחודיים לך (כגון כתובת דוא"ל, שם, כתובת, טלפון וכו') אינם מועברים לגורמי צד שלישי. בנוסף אתרספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ עשוי לשתף מידע עם שותפים אמינים בכדי לקבל סיוע בביצוע ניתוחים סטטיסטיים, לשלוח לך דוא"ל או דואר, לספק תמיכה בלקוחות או לארגן משלוחים. כל גורמי צד שלישי אלו אינם מורשים להשתמש בפרטי הזיהוי האישיים שלך פרט לצורך הספקת שירותים אלו לאתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ, ואלו נדרשים בכדי לשמור על סודיות המידע שלך.

ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ אינו משתמש או מסגיר פרטי זיהוי רגישים כגון מוצא אתני, דת, או נטיות פוליטיות ללא הסכמתך המובהקת.

ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ שומר מידע ומבצע מעקב אחר אתרים ודפי אינטרנט שלקוחותינו מבקרים בתוך תחומי ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ, בכדי לזהות אילו שירותים באתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ הם הפופולריים ביותר. מידע זה נמצא בשימוש בכדי לשלוח תוכן מאופיין ופרסום בתוך תחומי ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ ללקוחות שהתנהגותם מצביע על התעניינות בתחום מסויים.

אתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ יסגיר את פרטיך האישיים, ללא הודעה, אך ורק אם הוא נדרש לעשות כן ע"י רשויות החוק או באמונה הטובה שפעולה שכזו נדרשת בכדי: א. להענות לדרישות החוק או לשתף פעולה עם תהליכים משפטיים המצויינים באתרספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ. ב. לשמור ולהגן על הזכויות או הרכוש של אתרספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ. ג. לפעול תחת נסיבות חירום דחופות בכדי להגן על שלומם ובטחונם של משתמשי אתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ או הציבור הרחב.

שימוש ב – cookies

אתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ משתמש ב – "cookies" בכדי לסייע לך ליצור חוויה מקוונת מותאמת אישית. cookie הינו קובץ טקסט הממוקם על הדיסק הקשיח שלך ע"י השרת. קבצי Cookies אינם יכולים להיות בשימוש להרצת תוכנות או הכנסת ווירוסים למחשב שלך. קבצי ה – Cookies מותאמים לך באופן ייחודי, ויכולים להקרא אך ורק ע"י שרת באתר שהפעיל את קובץ ה – במחשבך.

אחד המטרות העיקריות של קבצי ה – cookies הוא לספק מאפייני נוחות החוסכים את זמנך. מטרת קובץ ה – cookie היא לומר לשרת האתר שחזרת לדף אינטרנט מסויים. לדוגמא, אם התאמת אישית דפים באתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ או נרשמת לאתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ או לשרותיו, קובץ ה – cookie מסייע לאתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ לאחזר מידע אישית אודות ביקוים נוספים במקום. דבר זה מפשט את תהליך תיעוד המידע האישי שלך דוגמת כתובות חיוב, כתובות משלוח וכו'. כאשר תחזור לאותו אתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ, המידע שסיפקת קודם לכן יכול להאסף, וכך תוכל להשתמש בקלות במאפיינים המוצעים בספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ אשר התאמת אישית.

ברשותך היכולת לקבל או לסרב לקבל קבצי cookies. רוב דפדפני האינטרנט מתוכנתים כברירת מחדל לקבל אוטומטית קבצי cookies, אך בדר"כ ניתן לשנות את מאפייני הדפדפן כך שיסרב לקבלת קבציcookies אם זו העדפתך. אם תבחר לסרב לקבל קבצי cookies, ייתכן שלא תוכל לחוות באופן מלא את המאפיינים והשירותים המוצעים לך באתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ או באתרים אחרים בהם תבקר.

אבטחת המידע האישי שלך

ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ מאבטח את המידע האישי שלך מגישה, שימוש או הסגרה בלתי מורשים. ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ מאבטח את פרטי הזיהוי האישיים שתספק לשרתים בסביבה נשלטת ומאובטחת, המוגנות מפני גישה, שימוש או הסגרה בלתי מורשים. בעת העברת מידע אישי (דוגמת מספר כרטיס אשראי) לאתרים אחרים, המידע מוגן ע"י אמצעי קידוד והצפנה דוגמת פרוטוקול – "Secure Socket Layer (SSL)".

שינויים בהצהרה זו

אתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ יעדכן מפעם לפעם את הצהרת פרטיות זו בכדי שתשקף את ההיזון החוזר ("פידבק") של לקוחותיו. בנוסף, ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ ממליץ לך בחום לסקור באופן תקופתי את הצהרה זו בכדי להיות מודע לאופן בו ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ מגן על המידע שלך.

יצירת קשר

אתר ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ מקבל בברכה את הערותיך בנוגע להצהרה זו. במידה ואתה מאמין כי ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ אינו דבק כראוי בהצהרה זו, אנא צור קשר עם גורמי ספא | ספא בשרון | ספא שמים בארץ ב shamaim@outlook.co.il . אנו נבצע מאמצים בהיקף הגיוני ליכולתינו המסחרית בכדי לאתר ולתקן את הבעיה.